ΒΑΡΔΑΝΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ
Ιδιωτικες κατοικίες | Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, μελέτη εσωτερικού χώρου και επίβλεψη | Λευκάδα

Είδος κτιρίου | Ιδιωτική κατοικία 
Τοποθεσία | Λευκάδα, Ελλάδα

Κατάσταση μελέτης | Υπο κατασκευή, 2019

Αρχιτέκτονες | Revergo Architects