2020/

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Επέκτασης Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Πειραιά 
Η συμμετοχή "Tetrising the Void" βρέθηκε στις 9 επικρατέστερες για το βραβείο του διαγωνισμού επέκτασης βρεφονηπιακού σταθμού στον Πειραιά.

2019/

BIG SEE Interior Design Award 2019
Το έργο έχει λάβει το βραβείο “BIG SEE Interior Design Award 2019” από τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό BIG SEE - Where life is creativity, ως το καλύτερο έργο της κατηγορίας interior design, ανάμεσα σε 19 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

BIG SEE Best Project (Grand Prix) Award 2019 - Υποψηφιότητα
Το έργο "Allure Boutique Hotel" υπήρξε υποψήφιο για το βραβείο “Best Project” (Gran Prix) από τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό BIG SEE - Where life is creativity στην κατηγορία “Hospitality”.  

ΔΟΜΕΣ - Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2018
Το έργο "Allure Boutique Hotel" έχει επιλεγεί και δημοσιευθεί στην Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2018 των Δομών ως ενα από τα 100 καλύτερα έργα του έτους.

2017/

ΔΟΜΕΣ - Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2017
Το έργο "Taratsa Open" έχει επιλεγεί και δημοσιευθεί στην Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2018 των Δομών ως ενα από τα 100 καλύτερα έργα του έτους.