Νikiana Villas

Aρχιτεκτονική Μελέτη κατοικιών
Αυτόνομες κατοικίες | Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός - Μελέτη Εσωτερικού Χώρου | Λευκάδα

Είδος κτιρίου | Κατοικίες
Τοποθεσία | Λευκάδα, Ελλάδα

Κατάσταση μελέτης | Σε εξέλιξη, 2021

Αρχιτέκτονες | Revergo Architects
 

"Nikiana Villas" is a project located in the city of Nikiana in Lefkada island. The site is on a cliff facing east with magnificent views to the sea. 

This project includes ten private house with private pools. The intention in the design was to create spaces with privacy in a housing complex with ''apartments'' designed as private villas. The architectural tools and materials chosen for this project  aim to combine modern style with traditional elements to adapt to the surrounding environment.